5G nieuws ten tijde van de Corona-crisis

Foto: shutterstock

Terwijl door het Corona-virus de hele wereld in een slow-down is beland en het de vraag is hoe groot de crisis nog gaat worden, is er weinig aandacht voor andere belangrijke zaken. Wat betreft het ‘dossier uitrol 5G’ hebben waarschijnlijk weinig mensen meegekregen dat de European Parliamentary Research Service (EPRS), oftewel de onderzoekscommissie van het Europees Parlement, het volgende aangeeft in haar briefing van maart 2020:

Er bestaan serieuze gezondheids- maar ook economische en technologische zorgen over de realisatie van 5G.

Dit onderbouwt de onderzoekscommissie met de volgende deelconclusies:

  • Academische literatuur illustreert dat continue draadloze straling en in het bijzonder van 5G biologische effecten lijkt te hebben als gevolg van de combinatie van millimeter golven, een hogere frequentie, en de kwantiteit van transmitters en verbindingen.
  • Diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en microben zal aantasten en, aangezien 5G een niet geteste technologie is, is dus een voorzichtige aanpak geboden.
  • Het is verstandiger om te kiezen voor een veiliger techniek als glasvezel dat qua snelheid geen limiet kent.
  • Het is momenteel onmogelijk 5G emissies accuraat te simuleren of te meten in de echte wereld.
  • De Europese Commissie heeft nog helemaal geen onderzoek laten uitvoeren naar de potentiele gezondheidsrisico’s van de 5G technologie.

Nederlandse acties om 5G te stoppen

De waarschuwingen en oproep tot voorzichtigheid van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement zijn in lijn met de aanhoudende kritiek van wetenschappers, artsen, stralingsbewuste organisaties en burgers. In 2019 heeft Let’s Talk About Tech meerdere brieven aan Kamerleden en gemeenten (Burgemeester& Wethouders) gestuurd om hen te wijzen op de stand van de wetenschap en andere relevante  informatie. Ook andere deskundigen en organisaties hebben veelvuldig van zich laten horen via o.a. brieven, e-mails, internetconsultaties, informatie- en raadsbijeenkomsten.

Let’s Talk About Tech heeft in de periode november 2019 tot en met februari 2020 vooral via de Informatiemap 5G en gezondheid en verschillende presentaties gepoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording over de gezondheids- en milieurisico’s van straling van mobiele technologie. Begin maart hebben we het ‘premium’- artikel ‘Het 5G appeal en het monopolie op de wetenschap’ gepubliceerd. Hiermee hopen wij meer duidelijkheid te scheppen over de ontwikkelingen die er toe leiden dat de kloof tussen enerzijds officiële adviesorganen, overheid en telecomindustrie en anderzijds onafhankelijke wetenschappers en geïnformeerde burgers steeds groter wordt.

In dit bericht willen wij ook een drietal opvallende recente acties van Stichting Stop5GNL, koepelorganisatie Eerlijk Over Straling en Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) onder uw aandacht brengen.

 

1. Kort geding tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen

Op 13 maart jl. heeft stichting Stop5GNL alle gemeenten een brief gestuurd om ze op de hoogte te stellen van het kort geding dat Stop5GNL aanspant tegen de Nederlandse overheid om zo 5G te stoppen. Omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet aan de eis van de in december gestuurde sommatiebrief is tegemoet gekomen, heeft Stop5GNL de Nederlandse staat op 25 februari jl. gedagvaard. Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G. Op de site van Stop5GNL.nl  vindt u meer uitleg over het kort geding en de link naar de volledige tekst van de dagvaarding. In de brief aan de gemeenten staat naast informatie over het kort geding een aantal recente (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied.

 

2. Video-oproep van koepelorganisatie Eerlijk Over Straling aan Regering en Tweede Kamerleden

De koepel van stralingsbewuste organisaties, Eerlijk Over Straling, heeft op 18 februari 2020 een videoschap aan de Regering en de Tweede Kamerleden gestuurd. In deze video-oproep voeren Prof. Dr. Martin Pall en vijf betrokken Nederlanders een gesprek over de gezondheidsrisico’s van straling en roepen zij op om de uitrol van 5G stop te zetten.

Ook de landelijke en regionale pers en de gemeenten (Burgemeester & Wethouders en raadsleden) hebben deze oproep toegestuurd gekregen met dit persbericht. 

 

3. Brief Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) aan Kamerleden

Naar aanleiding van de  Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit van 19 december 2019 en de beantwoording van vragen van Kamerlid van Raan van 19 december 2019 heeft de Stichting EHS op 27 januari 2020 een brief aan de Kamerleden gestuurd. Daarin zet de stichting uitéén dat de informatie vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over gezondheid en straling onvolledig is en deels ook onjuist. Daarnaast herhaalt zij wat in eerdere brieven aan Regering en Kamerleden is benadrukt: de huidige blootstellingslimieten zijn absoluut niet veilig, er zijn ernstige gezondheidsproblemen te verwachten bij een uitrol van 5G en het voorzorgsprincipe zou moeten worden gehanteerd.

 

The show must go on….?

Ondanks al deze oproepen en acties gaat onze overheid vooralsnog stug door met de uitrol van 5G: op vrijdag 6 maart 2020 publiceerde Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) de definitieve veilingregelgeving voor de veiling van de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden. Telecomaanbieders uit binnen- en buitenland hebben tot 6 april as. de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor deelname aan deze veiling.

En hoewel Frankrijk, PortugalOostenrijk en Spanje inmiddels vanwege de Corona-crisis de veiling van 5G frequenties hebben uitgesteld, lijkt het er op dat in Nederland niets, zelfs geen Corona-crisis, in de weg mag staan van de uitrol van 5G.