Internationale Stop 5G verklaring: We Do Not Consent

Over de hele wereld staan gemeenschappen, steden en landen op en zeggen:

We stemmen niet in met 5G, niet op aarde en niet in de ruimte.

Op zaterdag 25 april 2020 werd deze boodschap luid en duidelijk met de ‘We Do Not Consent’ video-oproep aan regeringen onder de aandacht gebracht. Dit als één van de online acties op de tweede wereldwijde protestdag tegen de invoering van 5G.

 

Omdat een groot deel van de wereld door de Coronapandemie in lock-down was, werden vooral online en balkonacties georganiseerd. Met We Do Not Consent doet Stop 5G International een informatieve en krachtige oproep aan aan alle regeringen ter wereld om te zorgen voor technologie die de gezondheid en het welzijn van al het leven op de planeet garandeert. Van over de hele wereld hebben mensen bijgedragen aan deze video en Nederland is ruim vertegenwoordigd. Ook Anouk van Let’s Talk About Tech is in de video-oproep te zien.

De protestdag werd geïnitieerd door Stop 5G International, een grote groep pleitbezorgers van over de hele wereld die vragen om:

  • Een stop op 5G.
  • De implementatie van veilige bedrade technologie voor de meeste internet- en telecommunicatiebehoeften.

Op de site van Stop5G International zijn ook de andere acties te vinden, waaronder het webinar met een panel van vooraanstaande internationale deskundigen en geleerden, die spraken over de effecten van 5G. Aan de orde kwamen o.a. de effecten op gezondheid, privacy, cyberveiligheid, de voetafdruk van het internet, de gevolgen voor de wilde dieren, en juridische acties tegen de inzet van tienduizenden satellieten in de ruimte en 5G terrestrische systemen.

Tot slot herhalen wij op onze site graag de oproep van Stop 5G International aan iedereen die het eens is met de Internationale Stop5G verklaring:  sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen over de hele wereld die werken aan het stoppen van 5G op lokaal, nationaal of internationaal niveau!

INTERNATIONALE STOP 5G VERKLARING

We beogen een wereld waarin 5G, 6G of een andere “G” wordt vervangen door een veilige technologie, die de gezondheid en het welzijn van al het leven op de planeet garandeert.

We willen een wereld waarin respect voor het leven belangrijker is dan het financiële succes van bedrijven.

We streven naar een wereld waarin mensen persoonlijk met elkaar verbonden zijn en niet worden overspoeld door overal en altijd virtueel ‘connected’ te zijn.

We willen een wereld waarin het steeds snellere tempo van hyperconnectiviteit wordt vertraagd, zodat we ons weer kunnen verbinden met onze eigen zelf.

We stellen ons een wereld voor waar het streven naar “sneller”, “groter” en “meer” wordt vervangen door tevredenheid met ‘gewoon genoeg’.

Kortom … een toekomst die al het leven op deze planeet respecteert en beschermt.

We roepen alle regeringen van de wereld op om rekening te houden met de steeds luider wordende oproep van wetenschappers, artsen, ingenieurs en anderen die waarschuwen dat we de “race naar 5G” moeten stoppen en bewust een verstandiger en veiliger koers naar de toekomst moeten uitstippelen.