5G webinar voor gemeenten

Foto: Shutterstock

Door de coronamaatregelen zijn raadsinformatiebijeenkomsten en inspreken voor burgers afgelopen periode niet mogelijk geweest. Wij hebben daarom in april  een oproep aan alle Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden gestuurd om alle 5G activiteiten te staken, in ieder geval zolang het democratisch proces stagneert.

Inmiddels zijn we een fase verder en komen er langzaam maar zeker weer meer mogelijkheden om de discussie over de wenselijkheid en noodzaak van de 5G technologie te voeren. De lock-down periode is door een aantal professionals aangegrepen om een 5G webinar voor gemeenten in de stijgers te zetten.

 

Programma

Het 90 minuten durende webinar werd op 25 mei jl. gehouden en geeft inzicht waar het bij 5G om gaat, zodat politici en raadsleden met de juiste feitelijke en wetenschappelijke kennis deel kunnen nemen aan het democratisch proces. Het programma is als volgt:

1. Opening – Sander van den Raadt, Fractievoorzitter Trots Haarlem
2. 5G: Wat is het? En wat zijn de biologische effecten?,  Dr. Hugo Schooneveld,
(neuro)bioloog en adviseur van Stichting EHS*
3. Wetenschappelijk bewijs: hoe komen onderzoeksresultaten tot stand?
4. Gezondheidseffecten van 5G – Rob Verboog, Voorzitter CPLD vereniging*
5. Speelruimte van de gemeente – Sander van den Raadt
6. Vragen

*Stichting Elektrohypersensitiviteit en de landelijke erkende CPLD patiënten vereniging zijn belangenorganisaties voor elektrogevoeligen. Ze vallen onder de koepel van stralingsbewuste organisaties Eerlijk over Straling en maken beide deel uit van de klankbordgroep van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden. Binnen dit kennisplatform bundelen RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis.

Let’s Talk About Tech collega Vera Verhagen was één van de kartrekkers van dit initiatief. Haar premium artikel ‘Het 5G Appeal en het monopolie van de wetenschap’ ligt aan de basis van de analyse van de presentatie ‘Wetenschappelijk bewijs: hoe komen de onderzoeksresultaten tot stand?’. In het kort geding dat stichting Stop5GNL tegen de Staat aanspande kon de rechter niet over wetenschap zelf oordelen. In een bodemprocedure kan dat wel. Deze analyse, waarin de systematische bias in de duiding door de adviesorganen wordt opgehelderd, kan daarin handvatten bieden.

Wij bevelen het kijken van dit webinar dan ook van harte aan. Hiermee bent u in vrij korte tijd goed op de hoogte van de aard van de techniek en kernpunten in de discussie over de effecten van 5G op gezondheid. Ook biedt het webinar aanknopingspunten voor gemeenten wat zij op dit vlak voor burgers kunnen betekenen.

 

Online documentatie

Voor degenen die het gemist hebben en de informatie tot zich willen nemen hebben wij de inhoud online gedocumenteerd. Omdat You Tube de video-opname van het webinar en de presentatie ‘Wetenschappelijk bewijs: hoe komen onderzoeksresultaten tot stand’ heeft gecensureerd stellen wij de informatie via Vimeo en Dropbox beschikbaar:

Dit is de link naar alle documentatie van het 5G webinar in Dropbox. U mag deze downloaden en delen, zodat ook andere belangstellenden hier hun voordeel mee kunnen doen!