Actiecomité strijdt tegen 5G-masten in Amersfoort: ‘Er is nog veel te veel onduidelijk’

Foto: spandoek demonstratie Stop 5G Den Haag, 9 september 2019

Artikel: Algemeen Dagblad, 22 september 2020
Auteur: Artwin Kreekel

Amersfoort moet in opstand komen tegen de uitrol van het 5G-netwerk binnen de gemeentegrenzen. Er bestaan nog veel te veel twijfels over de gezondheidsrisico’s van de hypermoderne mobiele internettechnologie, vindt een snel in aanhang groeiend actiecomité.

Een chirurg kan er via een robotarm op honderden kilometers afstand een patiënt mee opereren. Auto’s kunnen er helemaal zelf door rijden, en in één tot twee milliseconde reageren op een plots overstekende voetganger. En een film downloaden via een dienst als Netflix? Zo gepiept: binnen een paar tellen staat hij op de harde schijf van de computer.

De ongeveer 40 stadsgenoten achter Amersfoort Alert Op Straling (AAOS) kennen al deze ‘reclamepraatjes’ wel. En ze ontkennen ook niet dat ze kloppen. ,,Maar tegelijkertijd is niet duidelijk of de straling van 5G-masten op korte of lange termijn tot ziektes als kanker en gezondheidsproblemen als slapeloosheid leidt”, zegt Anne Bressers van het collectief. ,,Zolang dat niet onomstotelijk vaststaat, vinden wij dat de overheid niet overstag zou mogen gaan: bij twijfel niet inhalen, luidt niet voor niets het devies.”

Het actiecomité bestaat sinds eind vorig jaar, en mag dinsdagavond voor het eerst (digitaal) van zich laten horen tijdens een gemeenteraadsvergadering over het onderwerp. Die vergadering is op de agenda gezet door het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. ,,Vlak voor de zomer hebben we het ook over het 5G-netwerk gehad, maar toen zijn eigenlijk alleen de voorstanders van de nieuwe technologie (de netwerkoperators, red.) aan het woord gekomen”, legt CDA-raadslid Angeliek Noortman uit. ,,We vinden dat de gemeenteraad álle argumenten moet horen, vandaar deze tweede ronde.”

De onrust onder het volgens het comité groeiend aantal Amersfoorters is niet uniek: in verschillende dorpen en steden is het voorbije jaar al uitgebreid gediscussieerd over de vermeende positieve én negatieve kanten van 5G. Een aantal gemeenteraden, zoals die van het Noord-Hollandse Bergen en het Brabantse Hilvarenbeek, hebben hun burgemeesters al opgedragen in Den Haag een vuist te maken tegen de uitrol, die er volgens tegenstanders vooral uit winstbejag ‘doorheen wordt geduwd’.

Als het aan AAOS ligt, is Lucas Bolsius de eerste burgemeester van een (middel)grote stad die zich achter deze groep collega’s schaart. ,,Wij zijn écht niet tegen technologie in het algemeen, en houden ons absoluut verre van mensen die masten in brand hebben gezet omdat ze uitgaan van een link tussen 5G en corona”, aldus Bressers. ,,Maar er zijn een hoop wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van het netwerk, en die voor meer onderzoek pleiten voordat er een beslissing wordt genomen.”

Eén van die wetenschappers is Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden. ,,We kunnen nu gewoon niet zeggen dat het onschadelijk is”, zo stelde ze onlangs tegenover het AD. Er zijn echter ook academici die denken dat de schade overdreven wordt. ,,We worden voortdurend omringd door elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G”, relativeerde hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders de zorgen recent nog tegen deze krant. ,,Maar de straling komt ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht.”

Of Amersfoort een vuist gaat maken, is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Of CDA-raadslid Noortman haar collega’s hiertoe aan gaat sporen, hangt volgens haar onder andere van de uitkomsten van de vergadering van dinsdagavond af.

< In het originele artikel staat een andere foto van de demonstratie met als onderschrift: Wij zijn écht niet tegen technologie in het algemeen, en houden ons absoluut verre van mensen die masten in brand hebben gezet, Anne Bressers, AAOS >